Eksplore opòtinite aktyèl pou òganizasyon lokal atravè Amerik Latin ak Karayib la pou soumèt pwopozisyon pou inisyativ ki adrese sijè espesifik ki enterese yo.

Èske w ap chèche yon sibvansyon pou yon inisyativ devlopman kominote dirije sou yon lòt sijè? Vizite paj Demann Fon yo nou an pou li kritè nou yo epi telechaje aplikasyon jeneral nou an.

Gen yon pwopozisyon sou yon lòt sijè?

Envitasyon espesyal pou pwopozisyon

Kounye a pa gen okenn apèl espesyal. Tanpri tcheke tounen byento.

Gen yon pwopozisyon sou yon sijè diferan?

Nou aksepte pwopozisyon pou sibvansyon 365 jou pa ane. Vizite paj DEMANN FON YO pou plis detay.

Dènye Nouvèl ak Istwa