Loading...

2016-AATPH

By |2018-07-18T15:37:18+00:0023 December 2016| |
Association d’Aide des Techniciens pour les Personnes Handicapées
Pwojè:Peyi:Ane aktif:Resous promèt pa IAF:Montante dos recursos de contrapartida:Bennefisyè dirèk:Bennefisyè endirèk :Domèn ki gen priyorite:
Contributing to the reintegration of PWD, the most vulnerable in the Northern RegionAyiti2016 – 2018$50.000$21.204335 moun1.775 mounlidèchip ak edikasyon

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!