Loading...

2017-Fanm Deside

By |2018-07-18T15:46:03+00:003 April 2017| |
Fanm Deside
Pwojè:Peyi:Ane aktif:Resous promèt pa IAF:Montante dos recursos de contrapartida:Bennefisyè dirèk:Bennefisyè endirèk :Domèn ki gen priyorite:
Activities to Support Fanm Deside and its Affiliated GroupsAyiti2017 – 2020$321.440$67.9452.700 moun5.900 mounlidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!