Loading...

2017-OPLA

By |2018-07-18T16:10:33+00:0031 July 2017| |
Organisation des Paysans de Labiche
Pwojè:Peyi:Ane aktif:Resous promèt pa IAF:Montante dos recursos de contrapartida:Bennefisyè dirèk:Bennefisyè endirèk :Domèn ki gen priyorite:
Support for Agricultural Production and Food Security For Vulnerable Families in the Cotes de FerAyiti2017 – 2020$223.000$95.4201.500 moun6.000 mounagrikilti ak sekirite manje
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!