Loading...

2018-HDI

By |2018-08-27T10:57:25+00:003 August 2018| |
Enstiti Devlopman Ayiti
Pwojè:Peyi:Ane aktif:Resous promèt pa IAF:Montante dos recursos de contrapartida:Bennefisyè dirèk:Bennefisyè endirèk :Domèn ki gen priyorite:
Otonomize Lidè ak Òganizasyon Ayisyen yo pou yon Devlopman Kominotè Amelyore atravè Kreyasyon yon Enstitisyon Ayisyen Endepandan ki Akse sou Misyon an.Ayiti2018 – 2020$220.000$1.183.2841.000 moun5.000 mounlidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa