Loading...

2018-Kouraj

By |2018-07-18T16:05:04+00:0030 March 2018| |
Kouraj Pou Pwoteje Dwa Moun
Pwojè:Peyi:Ane aktif:Resous promèt pa IAF:Montante dos recursos de contrapartida:Bennefisyè dirèk:Bennefisyè endirèk :Domèn ki gen priyorite:
Building the LGBT population’s financial capacityAyiti2018 – 2020$155.000$32.300100 moun2.000 mounlidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!