Loading...

2018-ODEPOL

By |2018-09-04T12:15:23+00:0024 August 2018| |

Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè nan Léogâne nan depatman Lwès Ayiti manke revni dirab ak pwodiksyon agrikòl fyab. Óganizasyon pou Devlopman Pâques Oranger de Léogâne (ODEPOL) òganize ti agrikiltè yo ak bay asistans teknik pou amelyore pwodiksyon yanm ak pòmdetè, ogmante revni ak etabli jaden kolektif ak endividyèl.

Óganizasyon pou Devlopman Pâques Oranger de Léogâne
Pwojè:Peyi:Ane aktif:Resous promèt pa IAF:Montante dos recursos de contrapartida:Bennefisyè dirèk:Bennefisyè endirèk :Domèn ki gen priyorite:
Amelyore mwayen lavi lè nou ogmante pwodiksyon Yanm ak PòmdetèAyiti2018 – 2019$50.000$27.886300 moun1.500 mounagrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa