Èske yon inivèsite ka aplike pou finansman?

By |2020-12-14T14:42:10-05:0022 June 2020|, |

Yon inivèsite prive lokal ka teknikman aplike pou finansman, si pwojè li yo ranpli tout kritè kalifikasyon nou pibliye, ki gen ladan lidèchip nan kominote a ak enpak sosyal. Yon inivèsite piblik pa ka aplike pou finansman nan men nou dirèkteman, men li ka patnè avèk yon òganizasyon ki kalifye. Sepandan, anvan inivèsite ou a, aplike, mete nan tèt ou, se fasil nou finanse pwojè ki soumèt pa inivèsite yo, paske li pran nou plis tan pou revize pwopozisyon yo ak dekese lajan yo, sa konn depase yon lane eskole. Sa kifè gwoup elèv k ap chèche lajan pou pwojè Read more ›

Òganizasyon mwen an pa chita nan peyi kote pwojè a pral fèt la. Eske IAF ap konsidere pwopozisyon mwen an?

By |2022-07-06T08:25:20-04:0016 July 2018|, |

Sa depann. Si òganizasyon w lan gen yon biwo nan peyi kote pwojè a pral reyalize a, epi fòk biwo sa a, ka pwouve li gen lidèship ak eksperyans lokal. Nan ka sa, biwo lokal la ka prezante yon pwopozisyon. Si biwo prensipal la (sa vle di biwo ki chita nan peyi etranje a), konn bay lajan ak biwo lokal, lajan sa ka konsidere kòm kontrepati nan sibvansyon an. Si òganizasyon w lan pa gen yon biwo sou tèritwa nan peyi kote pwojè a pral reyalize a yo pwopoze a, anjeneral nou p ap finanse inisyativ ou a. Sepandan, nou Read more ›