Sant Pon Ayiti
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Reinforce and Promote Traditional Haitien Song and Dance through the Cultural Troupe Dawome, from a Ayiti 2013 – 2019 $431.770 $129.846 800 moun 10.000 moun travay ladrès ak devlopman biznis