Loading...

2014-PLAIOD

By |2021-04-01T15:05:49-04:0012 September 2014|
PLATFÒM INITE ÒGANIZASYON DEZAM
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Planning and building local capacity in the watershed area of Morne auguste (3rd and 4th sections) Ayiti 2014 – 2022 $478.645 $472.772 1.300 moun 30.000 moun agrikilti ak sekirite manje

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Go to Top