Loading...

2015-ODDSHA

By |2021-07-13T21:43:09-04:0017 September 2015|

Amannman Pwojè a

Amannman sa ap bay ODDSHA $19,000 pou abòde pwoblèm ki gen rapò ak pandemi COVID-19 la, sa ki gen ladan l kanpay sansibilizasyon ak achte ekipman pwoteksyon ki fèt lokalman nan depatman Sid la. Nan amannman sa a, ODDSHA ap mobilize yon fon $22,750 anplis kòm kontrepati pou akò sibvansyon an.

ODDSHA pral ede fanmi nan kominote Boileau ak Flamands nan depatman Sid peyi Ayiti pou rekonstwi kominote yo apre ouragan Matye a. L ap bay semans, poul ak kabrit, menm jan tou ak materyèl pou repare kay ki andomaje.

Organisation de Développement Durable et Solidaire D’Haïti*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Reforcing the Production and Commercialization of Goats in the First Section of the Community of Cavaillon Ayiti 2015 – 2021 $477.858 $121.034 1.655 moun 3.925 moun agrikilti ak sekirite manje
travay ladrès ak devlopman biznis

*Gen ladan done amande

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!