Association d’Aide des Techniciens pour les Personnes Handicapées
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Contributing to the reintegration of PWD, the most vulnerable in the Northern Region Ayiti 2016 – 2018 $50.000 $21.204 335 moun 1.775 moun lidèchip ak edikasyon