Deskripsyon Pwojè

Fanm nan kominote izole nan depatman Sid-Est la fè fas ak vyolans ak baryè pou patisipasyon. Fanm Deside sipòte gwoup fanm de baz yo pou sansibilize sou dwa moun ak egalite sèks epi ogmante kapasite ak konpetans rezidan yo (ni gason kou fanm) ak lidè lokal yo pou devlope repons ki baze sou kominote a kont vyolans. Nan IAF, nou sipòte solisyon kominote dirije pou amelyore lapè ak sekirite an Ayiti. Aktivite Fanm Deside ranfòse kominote yo atravè edikasyon ak fòmasyon epi konstwi rezo aprantisaj ak aksyon kanmarad.