Groupe d’Appui au Développement du Sud
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Citizen Action for the Reduction of Violence Against Women and Children Ayiti 2017 – 2020 $226.375 $62.725 2.300 moun 12.000 moun lidèchip ak edikasyo
asistans legal