Loading...

2017-OPLA

By |2018-07-18T16:10:33-04:0031 July 2017|
Organisation des Paysans de Labiche
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Support for Agricultural Production and Food Security For Vulnerable Families in the Cotes de Fer Ayiti 2017 – 2020 $223.000 $95.420 1.500 moun 6.000 moun agrikilti ak sekirite manje
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!