Loading...

2018 – FLL

By |2020-01-02T16:56:12-05:0031 August 2018|

Deskripsyon Pwojè

Nan absans lòt opòtinite ekonomik, fanmi yo an Ayiti ka santi yo gen obligasyon pou voye timoun yo travay kòm sèvant domestik (restavèks) nan gran vil yo. Fondasyon Limyè Lavi (FLL) ranfòse kapasite gwoup ki baze sou kominote yo pou reponn a difikilte ekonomik lè yo ede nan jere elvaj ak aktivite mikwo- kredi yo, defann dwa timoun epi pwoteje anviwonman an.

Fondasyon Limyè Lavi
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Ranfòsman Konpetans Kominotè yo Ayiti 2018 – 2021 $319.445 $180.937 2,000 moun 10,000 moun agrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Noticias y relatos recientes

Go to Top