Loading...

2018-HDI

By |2018-08-27T10:57:25-04:003 August 2018|
Enstiti Devlopman Ayiti
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Otonomize Lidè ak Òganizasyon Ayisyen yo pou yon Devlopman Kominotè Amelyore atravè Kreyasyon yon Enstitisyon Ayisyen Endepandan ki Akse sou Misyon an. Ayiti 2018 – 2020 $220.000 $1.183.284 1.000 moun 5.000 moun lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa