Loading...

2018-Kouraj

By |2018-07-18T16:05:04-04:00March 30, 2018|
Kouraj Pou Pwoteje Dwa Moun
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Building the LGBT population’s financial capacity Ayiti 2018 – 2020 $155.000 $32.300 100 moun 2.000 moun lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Go to Top