Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè nan Léogâne nan depatman Lwès Ayiti manke revni dirab ak pwodiksyon agrikòl fyab. Óganizasyon pou Devlopman Pâques Oranger de Léogâne (ODEPOL) òganize ti agrikiltè yo ak bay asistans teknik pou amelyore pwodiksyon yanm ak pòmdetè, ogmante revni ak etabli jaden kolektif ak endividyèl.

Óganizasyon pou Devlopman Pâques Oranger de Léogâne
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Amelyore mwayen lavi lè nou ogmante pwodiksyon Yanm ak Pòmdetè Ayiti 2018 – 2020 $50.000 $27.886 300 moun 1.500 moun agrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa