Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè yo nan Grand-Goâve nan depatman Lwès Ayiti manke revni dirab ak entran agrikòk fyab. Nan IAF, nou sipòte solisyon yo ki baze sou kominote pou elaji opòtinite atravè agrikilti dirab. Patnè benefisyè nou an, Comité PROTOS Haïti (CPH), bay asistans teknik pou pwoddiktè yo ki soti nan sèt òganizasyon ki baze sou kominote pou amelyore pwodiksyon agrikòl epi ogmante revni. Aktivite CPH ranfòse sekirite manje nan zòn riral yo, devlope solidarite, ak amelyore aksè pou kapital grasa epay ak asosyasyon prè.