Loading...

2019 – CPH

By |2020-01-02T17:00:55-05:009 August 2019|

Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè yo nan Grand-Goâve nan depatman Lwès Ayiti manke revni dirab ak entran agrikòk fyab. Nan IAF, nou sipòte solisyon yo ki baze sou kominote pou elaji opòtinite atravè agrikilti dirab. Patnè benefisyè nou an, Comité PROTOS Haïti (CPH), bay asistans teknik pou pwoddiktè yo ki soti nan sèt òganizasyon ki baze sou kominote pou amelyore pwodiksyon agrikòl epi ogmante revni. Aktivite CPH ranfòse sekirite manje nan zòn riral yo, devlope solidarite, ak amelyore aksè pou kapital grasa epay ak asosyasyon prè. 

Comité Protos Haïti
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Ranfòse kondisyon sosyo ekonomik agrikiltè yo nan 3yèm seksyon Kominal Grand Goâve Ayiti 2019 – 2022 $250.000 $88.227 1337 moun 6685 moun agrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon
jesyon resous natirèl

Dènye Nouvèl ak Istwa

Go to Top