Loading...

2019 – UPTKMA

By |2020-01-02T17:00:48-05:002 January 2020|

Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon ap vini byento.

Union des Paysans Tèt Kole de Mahotière
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Reinforcing the Social and Economic Solidarity of Farmers in Mahotière, Baie des Moustiques and Lacorne Ayiti 2019 – 2022 $271.600 $231.734 515 moun 2.575 moun agrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis
jesyon resous natirèl

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa