Loading...

2020 – FCH-ESPWA

By |2020-08-10T17:38:24-04:005 June 2020|

Deskripsyon Pwojè

Vini byento.

Fondation Communautaire Haïtienne-ESPWA
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Pwomosyon Devlopman enklizif nan Grandans a pa ranfòse FCH-Espwa ak patnè li yo `Grandans Gen Espwa` Ayiti 2020 – 2023 $397.960 $663.629 20.000 moun 100.000 moun agrikilti dirab ak sekirite manje
mobilizasyon resous kominotè

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa

Go to Top