Loading...

2020 – REFRAKA

By |2020-12-04T12:19:45-05:006 November 2020|

Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon ap vini apre

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Communication & mobilisation pour le respect des droits des femmes et des filles rurales en Haïti Ayiti 2020- 2023 $362.146 $351.950 655 moun 750.000 moun lidèchip

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa

Go to Top