Loading...

2021 – ADPM

By |2022-05-16T13:26:09-04:0017 September 2021|

Deskripsyon Pwojè

Anpil kiltivatè nan Plato Santral, Ayiti, pa gen resous pou pwodwi ase manje oswa pou touche ase revni pou sipòte fanmi yo. Fondasyon Entèameriken an (IAF) sipòte solisyon kominote yo pote yo pou elaji opòtinite ekonomik yo gras ak agrikilti dirab e ak ti biznis yo. Patnè sibvansyon nou an Asosyasyon pou Devlopman Peyizan Mecette yo (Association pour le Développement des Paysans de la Mecette, ADPM) ap elaji aksè a kredi, ap fòme manm yo nan teknik agrikilti ekolojik, e ap bay founiti pou amelyore pwodiksyon agrikòl ak elvaj bèt. Envestisman estratejik sa yo ogmante sekirite alimantè ak revni kiltivatè yo.

Association pour le Développement des Paysans de la Mecette
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Appui aux agriculteurs de la communauté rurale pauvre de La Mecette (Saltadère) pour rédui Ayiti 2021 – 2024 $125.000 $101.399 500 moun 2.500 moun agrikilti dirab ak sekirite manje

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa