Loading...

2021 – AIM

By |2021-07-30T16:36:53-04:0011 June 2021|

Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon vini byento.

Association des Irrigants de Maury
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Projet d’appui à l’intensification de l’agriculture irriguée à Maury Ayiti 2021 – 2023 $145.720 $241.708 330 moun 2.500 moun agrikilti dirab ak sekirite manje

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa

Go to Top