Loading...

2021 – ULS

By |2022-05-16T13:28:45-04:002 July 2021|

Deskripsyon Pwojè

Ayisyen yo ap fè fas ak obstak pou jwenn swen sante regilye yo ki gen ladan pri ak distans sèvis sante yo epitou gwo mank medikaman esansyèl yo. Pandemi COVID-19 la te mete enfrastrikti sante Ayiti aleprèv. IAF sipòte solisyon kominotè yo pou reyalize swen sante, prevansyon kont maladi ak aktivite k ap fè devlopman yo e ki mobilize manm nan kominote yo. Patenè benefisyè nou an Unité de Lutte pour la Sante (ULS) ap mennen kanpay sou sante piblik, asosye ak gwoup kominotè pou bay sèvis medikal de baz yo epi elaji aksè ak kredi ki kapab ede jwenn swen sante premye nesesite yo.

Sibvansyon sa fè pati estrateji global IAF la pou konbat COVID-19.

UNITE DE LUTTE POUR LA SANTE
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Partenariat organisationnel et renforcement de capacité institutionnelle pour lutter contre l’exclusion des groupes de base au niveau sanitaire dans les communes de Cap-Haitien et Mombin-Crochu Ayiti 2021 – 2024 $353.375 $302.765 12.000 moun 48.000 moun devlopman biznis ak travay ladrès

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa