Loading...

2022 – ODEPOL

By |2022-09-18T21:26:57-04:0012 August 2022|

Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon pou vini.

Organisation pour le Développement Parques Oranger de Léogâne
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Amelyore sekirite alimantè ak ranfòse mwayen pou viv fanmi yo nan kat seksyon kominal nan Leyogàn Ayiti 2022 – 2024 $125.000 $102.903 700 moun 2.800 moun agrikilti dirab ak sekirite manje

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa