Kontakte nou2018-11-13T11:24:51-05:00

Kontakte nou

Adrès postal ak nimewo telefòn

Inter-American Foundation
1331 Pennsylvania Ave. NW,
Suite 1200 North Washington, DC 20004

 202-360-4530

Jeneral Enquiries

 inquiries@iaf.gov.

Enquiries sou sibvansyon

 proposals@iaf.gov.

Nou asepte aplikasyon pou sibvansyon nenpòt kilè pandan ane a nan lang panyòl, pòtigè, franse, kreyòl ayisyen. Voye yo nan adrès elektwonik sa a. Ou ka jwenn kritè sibvansyon ak aplikasyon pou download sou sit entènèt nou an.

Fòm kontak

    Règleman sou enfòmasyon prive * Mwen li ak dakò ak Règleman sou enfòmasyon prive

    Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

    Dènye Nouvèl ak Istwa