Carolina Cardona

Reprezantan pou Ayiti ak Repiblik Dominikèn

Carolina Cardona antre nan IAF an 2014. Se reprezantan IAF pou Ayiti ak Repiblik Dominikèn. Anvan li te rantre nan IAF, Carolina te travay kòm direktè Peace Corps nan peyi Togo nan ane 2009-2013. Devlopman karyè l te kòmanse nan Ondiras nan ane 1985 kote li te travay kòm yon volontè Peace Corps. Apa de gouvènman Ameriken an, Carolina te anseye klas senkyèm ane nan San Salvador e li te jere yon pwojè sou sante repwodiktif pou Komite Sekou Entènasyonal [International Rescue Committee] nan Azerbaijan. Li te devlope dwa travayè yo lè li tap sipèvize yon pwojè sou sekirite ak sante nan travay nan Sèvis Legal Travay agrikòl [Farmworkers’ Legal Services] nan North Carolina. Carolina gen yon bakaloreya nan Angle nan Inivèsite Michigan ak yon metriz nan sante piblik nan Inivèsite North Carolina.